ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቐጠር

Eritrean Embassy in Qatar

سفارة دولة ارتريا في قطر

መሕተቲ ንመእተዊ ቪዛ
A-ወግዓዊ ቪዛ
1. ፎርም መሕተቲ ቪዛ ድሕሪ ምምላእ ኣብ ቤ\ጽ ኤምባሲ ይቅርብ።
2. ልዕሊ 6ወርሒ ኣገልግል ዘሎዎ ፓስፖርት ክኸዉን ይግባእ።
3. ክልተ ስእሊ ድሕሪ ባይትኡ ጻዕዳ ይቅርብ።
4. ነዚ ቪዛ ጠለብ ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ዉሽጢ ክልተ ናይ ስራሕ መዓልታት ቪዛ ይዋሃብ።
5. ዝተዋህበ ቪዛ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ንሓደ ወርሒ ይገልግል፡ተጠቓሚ ቅድሚ ምውዳቕ ዕለት እቲ ቪዛ ንኤርትራ ክኣቱ ይግባእ።
6. ወግዓዊ ቪዛ ንቕቡል መኽንያት ንተመሰሳሊ ግዜ ክሕደስ ይካኣል።
7. ወግዓዊ ቪዛ ብነጻ ትዋሃብ።
8. ተጠቐምቲ ናይ ወግዓዊ ቪዛ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ዕድመ ዝተገብረሎም ዲፕሎማሰኛታት ኢዮም።

B- ናይ ስራሕ\ዋኒን ቪዛ
1. ፎርም መሕተቲ ቪዛ ድሕሪ ምምላእ ኣብ ቤ\ጽ ኤምባሲ ክቕርብ ይግባእ።
2. ልዕሊ 6ወርሒ ኣገልግል ዘሎዎ ፓስፖርት ክኸዉን ይቕርብ።
3. ቅዳሕ መንበሪ ፍቓድ ናይ ሃገረ ቐጠር(Qatar residence permit) ይቅርብ።
4. ዕድመ ካብ ኣንጋዲ ወይ መሻረኽቱ ኣብ ኤርትራ ብመንገዲ ወጻኢ ጉዳያ ኤርትራ ክህልው ይግባእ።
5. ክልተ ስእሊ ድሕሪ ባይትኡ ጻዕዳ ይርቅብ።
6. ኣብ ዉሽጢ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ድሕሪ ፍቓድ ናይ ቤ\ጽ ኢምግረሽንን ዜግነትን ቪዛ ይዋሃብ ።
7. ዝተዋህበ ቪዛ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ንሓደ ወርሒ ይገልግል፡ተጠቓሚ ቅድሚ ምውዳቕ ዕለት እቲ ቪዛ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ይግባእ።

C- ቱሪዝም\ትራንዚት ቪዛ
1. መሰነይታ ደብዳበ ካብ ዝሰርሓሉ ትካላ ኣብ ቐጠር(ዓይነት ስራሕ እቶት መኽንያት መገሺ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሓሉ ግዜ) ክጥቕስ ይግባእ።
2. ፎርም መሕትት ቪዛ ብግቡእ ተመሊኡ ኣብ ቤ\ጽ ኤምባሲ ክቕርብ ኣሎዎ።
3. ልዕሊ 6ወርሒ ኣገልግል ዘሎዎ ፓስፖርት ክኸዉን ይግባእ።
4. ቅዳሕ መንበሪ ፍቓድ ናይ ሃገረ ቐጠር(Qatar residence permit) ይቅርብ።
5. ክልተ ስእሊ ድሕሪ ባይትኡ ጻዕዳ ይቅርብ።
6. ዝሕተት ሰነዳት ኩሉእ ምስ ዘማልእ ናብ ዝምልከቶ ትካል ኣብ ኤርትራ ተላኢኹ መልሲ ይጽበ።
7. ኣብ ዉሽጢ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ድሕሪ ፍቓድ ናይ ዝምልከቶ ኣካል ቪዛ ይዋሃብ።
8. ዝተዋህበ ቪዛ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ንሓደ ወርሒ ይገልግል፡ተጠቓሚ ቅድሚ ምውዳቕ ዕለት እቲ ቪዛ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ይግባእ።
9.ዝተዋህበ  ቪዛ ንቅቡል መኽንያት ንተመሳሰሊ ጊዜ ክሕደስ ይካኣል።

D- ቪዛ ምብጻሕ ስድራቤ
1. ፎርም መሕትት ቪዛ ብግቡእ ተመሊኡ ኣብ ቤ\ጽ ኤምባሲ ክቕርብ ኣሎዎ።
2. ልዕሊ 6ወርሒ ኣገልግል ዘሎዎ ፓስፖርት ክኸዉን ይግባእ።
3. ቅዳሕ መንበሪ ፍቓድ ናይ ሃገረ ቐጠር(Qatar residence permit) ይቅርብ።
4. ክልተ ስእሊ ድሕሪ ባይትኡ ጻዕዳ ይቅርብ።
5. ስድራቤት ሓታቲ ኣብ ቤ\ጽ ኢምግረሽን ቐሪቦም ንበጻሒ ዕድመ ክሕተትሉ ይግባእ።
6. ኩሉ ዝሕተት ሰነዳት ምስ ዝማልእ ናብ ቤ\ጽ ኢምግረሽ ተላኢኹ መልሲ ይጽበ።
7. ኣብ ዉሽጢ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ድሕሪ ፍቓድ ናይ ቤ\ጽ ኢምግረሽንን ዜግነትን ቪዛ ይዋሃብ ።
8. ዝተዋህበ ቪዛ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ንሓደ ወርሒ ይገልግል፡ተጠቓሚ ቅድሚ ምውዳቕ ዕለት እቲ ቪዛ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ይግባእ።
9. ንቅቡል መኽንያት ንተመሳሰሊ ግዜ ክሕደስ ይካኣል።

E- ቪዛ ንትምህርቲ\ካልእ
1. ፎርም መሕተቲ ቪዛ ብግቡእ ተመሊኡ ኣብ ቤ\ጽ ኤምባሲ ክቕርብ ኣሎዎ።
2. ልዕሊ 6ወርሒ ኣገልግል ዘሎዎ ፓስፖርት ክኸዉን ይግባእ።
3. ቅዳሕ መንበሪ ፍቓድ ናይ ሃገረ ቐጠር(Qatar residence permit) ይቅርብ።
4. ክልተ ስእሊ ድሕሪ ባይትኡ ጻዕዳ ይቅርብ።
5. ዕድመ ካብ ኣንጋዲ ኣብ ኤርትራ ብመንገዲ ወጻኢ ጉዳያ ኤርትራ ክህልው ይግባእ።
6. ዝሕተት ሰነዳት ኩሉእ ምስ  ዝማልእ ናብ ዝምልከቶ ትካል  ኣብ ኤርትራ ተላኢኹ መልሲ ይጽበ።
7. ኣብ ዉሽጢ  5 ናይ ስራሕ መዓልታት ድሕሪ ፍቓድ ናይ ዝምልከቶ ትካል ቪዛ ይዋሃብ ።
8. ዝተዋህበ ቪዛ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ንሓደ ወርሒ ይገልግል፡ተጠቓሚ ቅድሚ ምውዳቕ ዕለት እቲ ቪዛ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ይግባእ።
9. እዚ ቪዛ ንቅቡል መኽንያት ንተመሳሰሊ ግዜ ክሕደስ ይካኣል።

 

Download the Form