ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቐጠር

Eritrean Embassy in Qatar

سفارة دولة ارتريا في قطر

ንሓድሽ ፓስፖርት(ዕለቱ ዝወደቐ\ገጻት ዝወደአ)ዝሕተቱ ሰነዳት
1. ኣብ ኤምባሲ መዝገብ ዘሎዎ ክኸዉን ይግባእ።
2. መንነት(ታሴራ) ወይ ንጹር ቅዳሕ ይቅርብ።
3. ፓስፖርት(Original passport)ይቅርብ።
4. ዕለቱ ዘይወደቐ(Valid Clearance) ናይ ግብሪ መረጋገጺ ሰነድ ይቕርብ።

Download the form:

 

መተካእታ(ዝተባላሸወ\ዝጠፈኣ)ፓስፖርት ዝሕተቱ ሰነዳት
1. ኣብ ኤምባሲ መዝገብ ዘሎዎ ከኸዉን ይግባእ።
2. ፓስፖርት ከም ዝጠፈኣ ዝሓበረሉ ሓድሽ ናይ ፖሊስ ሰነድ።
3. ኣብ ጋዜጣ ምልክታ ኣውጺኡ/ኣ  ቅዳሕ ናይ’ቲ ምልክታ ቅዳሕ ት/ከማልእ ኣሎዋ/ዎ።
4. ቅዳሕ ናይ ዝጠፈኣ ፓስፖርት እንተ ተራኺቡ ይቕርብ።
5. ወርቐት መንነት(ታሴራ) ወይ ንጹር ቅዳሕ ናይ መንነት ።
6. ዕለቱ ዘይወደቐ(Valid Clearance) ናይ ግብሪ መረጋገጺ ሰነድ ይቕርብ።
7. መተካእታ ዝተበላሸወ ፓስፖርት ኣብ ክልተ ወርሒ ንዝጠፈአ ፓስፖርት
ድማ ኣብ ዉሽጢ ዓመት ይዋሃብ።

Download the form

 

ለሰፓሰ(LAISEZ-PASSER)ዝሕተት ሰነዳት
1. ፎርም መሕተት ናይ ለስፓሰ ይምልእ ምስኡ ድማ ኣድራሸኡ ኣብ ኤርትራ።
2. ቅዳሕ ዝነበረ ፓስፖርት ወይ ወርቐት መንነት(ታሴራ)ወይ ካልእ ዝኾነ
ኤርትራዊነቱ\ታ ዝገልጽ ስነድ ክህልዎ\ዋ ይግባእ።
3. ንዓበይቲ ዝነበረ ሰነድ መገሺ ከም ዝጠኦ\ኣ ብሰነድ ፖሊስ ቐጠር
ክቅርብ ኣሎዎ፡ካብ ሃገረ ቐጠር ተጠርዞም ዝገሹ ድማ ካብ ፖሊስ
ጸጥታ ዝነበረ ሰነድ መገሺ ከም ዝጠፈ መረጋገጺ ሰነድ ክህልዎ\ዋ
ይግባእ።ንህጻናት ድማ ቅዳሕ ናይ ልደት ምስክር ወርቐት ይቅርብ።
4. ምስ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ሰነዳት ድሕሪባይታ ጻዕዳ 3ስእሊ ይድለ።
5. ሰነድ መገሻ(ለስፓሰ) ንህጹጽ መገሻ ዝዋሃብ ጥራይ ኮይኑ ፓስፖርት
ዝጠፈኦምን ኣብ ቐጠር ዝተወለዱ ህጻናት ጥራይ ዝፍቐድ።

Download the form