ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቐጠር

Eritrean Embassy in Qatar

سفارة دولة ارتريا في قطر

ኣብ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ንምምዝጋብ ዝሕተቱ ሰነዳት
1. ፓስፖርት(Original passport)
2. ወርቐት መንነት (ታሴራ) ወይ ንጹር ቅዳሕ
3. መንበሪ ፍቓድ ናይ ሃገር ቐጠር(Qatar ID ዕለቱ ዘይወደቐ)
4. ናይ መጀመርያ መእተዊ ንሃገረ ቐጠር ዝረጋግጽ ሰነድ
5. ቅድሚ ሕጂ ዝተኸፍለ መረጋገጺ ሰነድ ግብሪ(Clearance)
6. መፋነዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት
7. ሰነድ መንበሪ ወይ መንነት ናይ ኣስራሒ(ስፖንሰር) ናይ ገዛ ስራሕተኛታት
ዝምልከት ጥራሕ ኢዩ።
8. ሓበሬታ፡ኣገልግሎት ምምዝጋብ ኣብ ቤት ጽሕፈትኤምባሲ ብዘይክፍሊት ሙዃኑ
ክፍለጥ ይግባእ።

Download the form