ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቐጠር

Eritrean Embassy in Qatar

سفارة دولة ارتريا في قطر

ጣቕሊሎም ናብ ዓዶም ዝምለሰሉ ፎርም ንምላእ ዝሕተቱ ሰነዳት

1. ኣብ ኤምባሲ መዝገብ ዘሎዎ/ዋ ክ/ትኸዉን ይግባእ።

2. መንነት(ታሴራ) ይቅርብ።

3. ፓስፖርት(Original)ይቅርብ።

4. ቅዳሕ መንበሪ ፍቃድ ሃገረ ቐጠር

5. ዕለቱ ዘይወደቐ(Valid Clearance) ናይ ግብሪ መረጋገጺ ሰነድ ይቕርብ።

Download the form