ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቐጠር

Eritrean Embassy in Qatar

سفارة دولة ارتريا في قطر

ንዉክልና ዝሕተቱ ሰነዳት (Power of Attorney)
1. ኣብ ኤምባሲ መዝገብ ዘሎዎ/ዋ  ክኸዉን ይግባእ።
2. ቅዳሕ ወርቐት መንነት(ታሴራ)ናይ ወካሊ/ት ይሕተት።
3. ቕዳሕ ፓስፖርት ናይ ወካሊ/ት ይሕተት ።
4. ዕለቱ ዘይወደቐ(Valid Clearance) ናይ ግብሪ መረጋገጺ ሰነድ ይቕርብ።
5. ቅዳሕ ወርቐት መንነት(ታሴራ)ናይ ተወካሊ/ት ይቅርብ።

Download the Form