ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ቐጠር

Eritrean Embassy in Qatar

سفارة دولة ارتريا في قطر

ሰዓታት ስራሕ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤምባሲ

ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ቐጠር ንተገልገልቲ ብቑዕን ስሉጥን ኣገልግሎት ንምሃብ: ኣብ ሰዓታ ስራሕ ምምሕያሽ ብምግባር ካብ ሰዓት700ንግሆ ክሳብ ሰዓት1200ድሕሪ ቐትሪ ጠላባት ካብ ተገልገልቲ ንቕበለሉ ግዜ ኮይኑ፡ ካብ 01:00ድ.ቐ. ክሳብ 02:00ድ.ቐ. ዘሎ ግዜ ድማ ኣሳሊጥና ናብ ተገልገልቲ መልሲ ንህበሉ(ነርከበሉ)ሰዓታት ሙዃኑ ንሕብር።

በዚ ኣገጣሚ ኤምባሲ ኩሎም ተገልገልቲ ዕዙዝን ስሉጥን ኣገልግሎት ንምርካብ ከም’ቲ ኣብ ወግዓዊት ዌብ ሳይት ተጠቒሱ ዘሎ፡ www.eritreanembassyqa.org  ዝድለ ሰነዳት ኣብ እዋኑ ክቕርቡ ምትሕብባርኩም ንሓቲት።

ሰዓታት ስራሕ ኤምባሲ

ሰዓታት ስራሕ

                     ዓወት ንሓፋሽ !           

                       ኤ/ሃ/ኤርትራ           

                            ቐጠር